5 ขั้นตอนในการเลือก “กองทุนรวม”

กองทุนรวม เมื่อพูดถึงชื่อนี้ทุกคนน่าจะคุยหูกันอย่างดีสำหรับนักลงทุนทั้งหลาย เพราะปัจจุบันการลงทุนนั้นเป็นการที่เข้าถึงได...